De poort van Deventer bestaat uit 3 projecten (S/Park, stadsentree en gasfabriekterrein) en de projectoverstijgende verkeersinfrastructuur. De drie projecten worden hieronder afzonderlijk beschreven.
Ten aanzien van de verkeersinfrastructuur is de stand van zaken dat er een verkenning is uitgevoerd naar de mogelijkheden van verdere belasting van de kruising Zutphenseweg/Teugseweg/Zweedsestraat door toevoeging van nieuwe functies in het projectgebied. De vraag hierbij of de nieuwe ontwikkelingen verkeerskundig verwerkt kunnen worden via deze kruising en welke maatregelen wenselijk zijn om de doorstroming hier te verbeteren. Dit rapport is in concept gereed en wordt in Q4 2020 besproken met de stakeholders en daarna met de raad.