(bedragen x €1.000)

Reserve

Besloten via

Storting

Putting

Saldo

Document

Decentrale huisvesting Onderwijs

Begroting 2019

0

2.808

2.808

Begroting 2019 (bijlage 1)

Decentrale huisvesting Onderwijs

1e kwartaalrapportage 2019

0

4.554

4.554

1e kwartaalrapportage 2019

Decentrale huisvesting Onderwijs

Onderwijshuisvesting

0

74

74

Onderwijshuisvesting 2019

Decentrale huisvesting Onderwijs

Ambtelijke wijziging

0

-1.500

-1.500

Totaal puttingen/stortingen

0

5.936

5.936

Kunstaankopen

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

0

55

55

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Totaal puttingen/stortingen

0

55

55

Deventer Geschiedenis in Beeld

Begroting 2019

11

0

-11

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

11

0

-11

Wijkaanpak

Begroting 2019

0

239

239

Begroting 2019 (bijlage 1)

Wijkaanpak

1e kwartaalrapportage 2019

0

61

61

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

0

300

300

Onderhoud gebouwen

Begroting 2019

77

3

-74

Begroting 2019 (bijlage 1)

Onderhoud gebouwen

1e kwartaalrapportage 2019

566

1.361

795

1e kwartaalrapportage 2019

Onderhoud gebouwen

2e kwartaalrapportage 2019

88

0

-88

2e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

731

1.364

633

Mondiaal beleid

Begroting 2019

0

38

38

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

38

38

Knelpunten sport

Begroting 2019

19

10

-9

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

19

10

-9

Investeringen buitensport

Begroting 2019

435

272

-163

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

435

272

-163

Kapitaallasten investeringen

Begroting 2019

1.710

224

-1.486

Begroting 2019 (bijlage 1)

Kapitaallasten investeringen

1e kwartaalrapportage 2019

5.936

1.382

-4.554

1e kwartaalrapportage 2019

Kapitaallasten investeringen

Voorjaarsnota 2019

0

130

130

Voorjaarsnota 2019

Kapitaallasten investeringen

Verkoop woonwagenstandplaats

23

0

-23

Kapitaallasten investeringen

2e kwartaalrapportage 2019

0

-17

-17

2e kwartaalrapportage 2019

Kapitaallasten investeringen

Herinrichting Keizerstraat e.o.

90

0

-90

Herinrichting Keizerstraat

Kapitaallasten investeringen

Realisatiekosten geluidmaatregelen A1 Bathmen

1.128

0

-1.128

Realisatie geluidsmaatregelen A1

Kapitaallasten investeringen

Ambtelijke wijziging

-1.410

0

1.410

Totaal puttingen/stortingen

7.477

1.719

-5.758

Kracht van Salland

Begroting 2019

0

45

45

Begroting 2019 (bijlage 1)

Kracht van Salland

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

0

170

170

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Totaal puttingen/stortingen

0

215

215

Nieuwkomers

Begroting 2019

0

389

389

Begroting 2019 (bijlage 1)

Nieuwkomers

1e kwartaalrapportage 2019

0

204

204

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

0

593

593

Herstructurering

Begroting 2019

0

309

309

Begroting 2019 (bijlage 1)

Herstructurering

1e kwartaalrapportage 2019

0

444

444

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

0

753

753

Parkeerbijdragen bouwaanvragen

Begroting 2019

0

322

322

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

322

322

Mobiliteitsfonds parkeren

Begroting 2019

184

227

43

Begroting 2019 (bijlage 1)

Mobiliteitsfonds parkeren

Motie betaald parkeren

0

83

83

Totaal puttingen/stortingen

184

310

126

Geluid

Begroting 2019

0

96

96

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

96

96

Algemeen onroerende zaken

Begroting 2019

33

33

0

Begroting 2019 (bijlage 1)

Algemeen onroerende zaken

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

10

0

-10

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Algemeen onroerende zaken

Huurrechten tankkavel Holterweg

1.235

60

-1.175

Algemeen onroerende zaken

Dreef voorbereidingskrediet

9

0

-9

Voorbereidingskrediet Dreef

Algemeen onroerende zaken

Hetenstraat voorbereidingskrediet

38

0

-38

Voorbereidingskrediet Hetenstraat

Algemeen onroerende zaken

Ambtelijke wijziging

-3

0

3

Totaal puttingen/stortingen

1.322

93

-1.229

DOWR I kapitaallasten

Begroting 2019

776

797

21

Begroting 2019 (bijlage 1)

DOWR I kapitaallasten

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

0

364

364

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

DOWR I kapitaallasten

1e kwartaalrapportage 2019

0

-38

-38

1e kwartaalrapportage 2019

DOWR I kapitaallasten

2e kwartaalrapportage 2019

530

18

-512

2e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

1.306

1.141

-165

Tarieven huishoudelijk afval

Begroting 2019

0

335

335

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

335

335

Pseudo premie ww

Begroting 2019

31

0

-31

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

31

0

-31

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

1e kwartaalrapportage 2019

0

2.729

2.729

1e kwartaalrapportage 2019

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

2e kwartaalrapportage 2019

2.211

2.211

0

2e kwartaalrapportage 2019

Egalisatiereserve weerstandsvermogen

Verkoop bedrijfskavel Maagdenburgstraat

386

0

-386

Totaal puttingen/stortingen

2.597

4.940

2.343

Overlopende uitgaven

Begroting 2019

111

983

872

Begroting 2019 (bijlage 1)

Overlopende uitgaven

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

75

4.958

4.883

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Overlopende uitgaven

1e kwartaalrapportage 2019

-75

951

1.026

1e kwartaalrapportage 2019

Overlopende uitgaven

Voorjaarsnota 2019

-130

-130

0

Voorjaarsnota 2019

Overlopende uitgaven

2e kwartaalrapportage 2019

215

409

194

2e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

196

7.171

6.975

Huisvesting gemeentelijk apparaat

2e kwartaalrapportage 2019

0

165

165

2e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

0

165

165

Generieke weerstandreserve

Begroting 2019

3.700

5.446

1.746

Begroting 2019 (bijlage 1)

Generieke weerstandreserve

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

348

0

-348

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Generieke weerstandreserve

1e kwartaalrapportage 2019

3.006

0

-3.006

1e kwartaalrapportage 2019

Generieke weerstandreserve

2e kwartaalrapportage 2019

-70

0

70

2e kwartaalrapportage 2019

Generieke weerstandreserve

Voorjaarsnota 2019

1.531

1.033

-498

Voorjaarsnota 2019

Generieke weerstandreserve

Grondexpolitatie De Tuinen van Zandweerd

1.229

0

-1.229

Tuinen van Zandweerd

Generieke weerstandreserve

Woningbouw Oude Oxersteeg 3

23

0

-23

Totaal puttingen/stortingen

9.767

6.479

-3.288

Specifieke weerstandsreserve

Begroting 2019

13

0

-13

Begroting 2019 (bijlage 1)

Specifieke weerstandsreserve

2e kwartaalrapportage 2019

520

0

-520

2e kwartaalrapportage 2019

Specifieke weerstandsreserve

Voorjaarsnota 2019

0

1.531

1.531

Voorjaarsnota 2019

Totaal puttingen/stortingen

533

1.531

998

Gemeentebrede investeringen

Begroting 2019

7

610

603

Begroting 2019 (bijlage 1)

Gemeentebrede investeringen

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

0

296

296

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Gemeentebrede investeringen

Boeien en bloeien Cultuurvisie 2019-2024

0

135

135

Boeien en bloeien

Gemeentebrede investeringen

Voorbereidingskrediet geluidsmaatr. Bathmen

0

100

100

Voorbereidingskr. geluidsmaatr. A1

Gemeentebrede investeringen

realisatiekosten geluidmaatregelen A1 Bathmen

0

1.028

1.028

Realisatie geluidsmaatregelen A1

Totaal puttingen/stortingen

7

2.169

2.162

Risico's

Begroting 2019

100

0

-100

Begroting 2019 (bijlage 1)

Risico's

1e kwartaalrapportage 2019

0

454

454

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

100

454

354

Vermogensreserve

Budgetoverheveling Jaarrekening 2018

2.221

0

-2.221

Budgetoverheveling 2018 (bijlage 15)

Vermogensreserve

1e kwartaalrapportage 2019

0

431

431

1e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

2.221

431

-1.790

Afkopen

Begroting 2019

0

108

108

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

108

108

Verstrekte geldlening Vitens

Begroting 2019

0

124

124

Begroting 2019 (bijlage 1)

Totaal puttingen/stortingen

0

124

124

Sociaal Domein

Begroting 2019

0

605

605

Begroting 2019 (bijlage 1)

Sociaal Domein

2e kwartaalrapportage 2019

0

72

72

2e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

0

677

677

Maatschappelijke opvang - BW

2e kwartaalrapportage 2019

400

0

-400

2e kwartaalrapportage 2019

Totaal puttingen/stortingen

400

0

-400

Rentetoevoeging

Begroting 2019

393

0

-393

Begroting 2019

Totaal puttingen/stortingen

393

0

-393

Eindtotaal puttingen/stortingen

27.730

37.801

10.071