In de raadsvergadering van 9 oktober 2019 is de 2e kwartaalrapportage 2019 vastgesteld en op 13 november 2019 is de behandeling door de raad van de Begroting 2020-2023. De uitkomst van de begroting 2019-2023 was hierna:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

Uitkomst 2e kwartaalrapportage 2019

25

0

0

0

0

Uitkomst begroting 2020-2023

0

0

0

0

352

Saldo

25

0

0

0

352