Na de 3e kwartaalrapportage 2019 bedraagt de uitkomst van de begroting:

(bedragen x €1.000) [ -/- = Nadeel]

Nr.

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

1

Saldo uitkomst begroting 2020-2023

25

0

0

0

352

2

Autonome ontwikkelingen

-147

2.207

1.988

2.027

1.292

Saldo

-122

2.207

1.988

2.027

1.644

De nadelige uitkomst van €122.000 in 2019 na de 3e kwartaalrapportage wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de jaarrekening 2019.

In deze kwartaalrapportage en de begroting 2020 worden diverse risico’s gemeld, zoals met betrekking tot de onderwerpen: grondexploitaties Sluiskwartier en bedrijvenpark A-1, dividend HGB, geluidswal A-1, inkomsten bouwleges en bijdragen in de Algemene uitkering voor jeugd.
Recent heeft het kabinet aangegeven dat men gemeenten nu gaan dwingen tot betere samenwerking op het gebied van Jeugdzorg. Pleegzorg, gezinsvervangende jeugdhulp en een reeks andere taken moeten gemeenten overdragen aan een veertigtal regionale verbanden.
Dit voornemen zet een grote druk op de positieve uitkomsten van onze begroting aangezien in deze begroting de verhoging van de Algemene uitkering voor Jeugd structureel zijn ingeboekt.
Bij de Jaarrekening 2019 en/of de Voorjaarsnota 2020 zal er meer bekend zijn over deze risico’s. Dit betekent dan ook dat net als de ingezette lijn bij de begroting 2020 deze voordelen voorlopig niet worden aangewend en betrokken worden bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2020.