In de 3e kwartaalrapportage 2019 wordt een prognose gegeven over de realisatie in de programma’s van de doelstellingen, prestaties en voortgang lopende investeringen. Ook worden financiële afwijkingen in de begroting 2019-2023 genoemd op basis van actuele ontwikkelingen om zo in te spelen op de actualiteit en gepast bij te kunnen sturen. Tot slot is er de rapportage over de stand van zaken van de grote projecten.
De uitkomst van de begroting 2019 na de 3e Kwartaalrapportage 2019 is €122.000 nadelig. Dit wordt gestald en betrokken bij de opstelling van de rekening 2019. Er worden grote risico’s gemeld met betrekking tot de grondexploitaties Sluiskwartier en bedrijvenpark A-1 en inkomsten bouwleges. De uitkomsten van de begroting 2020 en verder zijn positief. Dit is te danken aan de voordelige uitkomsten: BUIG en Algemene uitkering.